Over ons

Triple Square stelt zich voor

U wilt weten wat Triple Square is en welke gezichten hieraan verbonden zijn.  Wij kunnen ons dat heel goed voorstellen want we zijn natuurlijk niet de enige adviesorganisatie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland.   

Door wie, voor wie

We zijn gestart met Triple Square vanuit de gedachte dat de markt toe is aan een praktische adviesorganisatie met name gericht op organisaties tot 500 medewerkers. Dit vanuit de gedachte dat grotere organisaties vaker MVO-expertise in dienst willen nemen.
Daarnaast zijn de locale overheden en brancheorganisaties andere partijen waar we mee samenwerken. 

Vanuit onze praktische insteek vinden wij gezamenlijk met u oplossingen voor vraagstukken op het gebied van MVO, of door middel van omkaderde adviestrajecten of door middel van interimmanagement. 

De aan Triple Square verbonden consultants hebben ieder een eigen expertisegebied waardoor wij op alle gebieden vallend onder sustainability de noodzakelijke kennis en ervaring in huis hebben. Of het nu gaat om milieu, mensenrechten, consumentenaangelegenheden, strategie en beleidsvorming, communicatie met belanghebbenden, arbeidsomstandigheden en sociaal beleid, etcetera, op alle vlak kunnen wij een oplossing bieden. Onder Visie en Missie vindt u onze uitgangspunten zodat het voor u nog duidelijker wordt, waar wij staan en wat u van ons kunt verwachten.

Een kennismaking 

Ons team is steeds groeiend. Indien u meer wilt weten over de achtergrond van de associate consultants of over mogelijkheden tot aansluiting, dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen. Hieronder stellen wij u ons kernteam voor. Daarnaast hebben we een steeds groeiend netwerk aan MVO-consultants, elk met een eigen expertise, aan ons verbonden.

 

Alex van den Heuvel

Alex is internationaal jurist (cum laude). Hij is afgestudeerd op het onderwerp bedrijfsverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid t.a.v. mensen- en internationale arbeidsrechten en is ook mede door zijn werkervaring deskundig op het gebied van mensenrechtenbeleid en sociale risico-analyses, zowel bedrijfsintern als in de relatie tussen bedrijf en zijn ketenpartners. Meer over Alex...


 

Tim Horsten

 foto Tim HorstenTim werkt graag samen met organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen zowel op strategisch niveau alsook praktisch en concreet willen invoeren of verdiepen. Naast afgeronde studies Chemische Technologie en Economische Bedrijfstechniek (HBO) heeft hij meer recent een Corporate Social Responsibility Management studie gedaan (WO). Meer over Tim...

 

 

 Remco Kruit

Remco Kruit, managing partner, hoger veiligheidskundige, beheerst het gebied arbeidsomstandigheden, een belangrijk onderdeel van MVO. Remco heeft een ruime ervaring in de bouwsector, deels opgedaan als consultant (kwaliteit, arbeidsomstandigheden (OHSAS 18001)), deels als lead auditor VCA. Remco heeft als principe dat er veel wegen naar MVO lopen en dat het de kunst is de juiste weg te kiezen. Hij ziet zichzelf als wegwijzer en als gids, ervan uitgaande dat veel bedrijven voldoende eigen potentie hebben om invulling te geven aan MVO, zonder dat zij zich daar overigens bewust van zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Meer over Alex van den Heuvel

Na een carrière bij het Ministerie van Justitie en de UNHCR (in Israël en Eritrea), op het gebied van vluchtelingenrecht en mensenrechten, is Alex zich gaan toeleggen op bedrijven en sociale duurzaamheid, vanuit de overtuiging dat niet alleen de bedrijfsimpact op milieu, maar tevens op mens en sociale omgeving, met name in de keten, om een structurele en specialistische aanpak vraagt. Alex heeft daarna gewerkt voor de Bedrijven en Mensenrechtensectie van Amnesty International, waar hij expertise heeft opgebouwd t.a.v. internationale MVO richtlijnen, zoals de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de IFC Standards voor projectfinanciëring en de Guiding Principles on transnational business and human rights van de VN Mensenrechtenraad, de grondslag van het mensenrechtenhoofdstuk van ISO26000. Tevens  heeft Alex zich bezig gehouden met onderzoek naar milieu- en mensenrechtelijke kwesties in de internationale olie- en mijnbouwsector. Alex staat klaar om u consult te geven m.b.t. het ontwikkelen en integreren van uw mensenrechtenbeleid, maar ook bijvoorbeeld het uitvoeren van sociale risico-analyses betreffende toeleveranciers of andere ketenpartners.

 

Meer over Tim Horsten

Tim herontdekte enkele jaren geleden zijn liefde voor duurzaamheid. Daarvoor werkte hij jarenlang bij een multinational binnen de chemie sector. Zijn functies waren zowel nationaal als internationaal gericht binnen proces technologie, productie en resource management, sales & marketing en klanten service management. Vandaag de dag vertaald zich dat in een brede oriëntatie en expertise van strategie tot uitvoer. Het liefst werkt hij mee aan innovaties, structuur aanbrengen in onbekend terrein, invullen van 'black-boxen'.

 

 Meer over Arjan Pouw

Bijzonder aandachtsgebied is het vermogen van organisaties om vorm te geven aan structurele verandering en leervermogen. Arjan heeft deze rol vervult als consultant alsmede interimmanager binnen zowel bedrijfsleven (w.o. chemie, mijnbouw/energie, dienstverlening, grafimedia), als not-for-profit. (G4-gemeenten, ministeries).