Nieuws

Mijlpaal voor de MVO-Prestatieladder

19-11-2012

Inmiddels zijn we een ruime twee jaar verder in de ontwikkeling en groei van MVO-certificatieschema's. Een groei die niet geduid kan worden als spectaculair. Er zijn geen nieuwe certificatieregelingen bij gekomen en de groei in aantal certificaten/verklaringen wordt primair gedragen door de MVO-Prestatieladder en secundair door de MVO-Wijzer.
Opvallend is dat het aantal (gepubliceerde) Zelfverklaringen op basis van de NPR 9026 volledig gestagneerd is. Ook bij de hiervoor nog niet genoemde regelingen is geen groei meer zichtbaar.
Des te opvallender is de relatief snelle stijging van het aantal certificaten MVO-Prestatieladder: in één kwartaal met ruim 20. Een nuancering is daarbij wel op zijn plaats. Voor meerdere bedrijven zijn meerdere certificaten afgegeven op naam van meerdere werkmaatschappijen. Het beeld is daarmee mogelijk wel wat rooskleuriger dan wanneer er slechts één certificaat op de holding afgegeven zou zijn.

Op dit moment, al enkele weken in kwartaal 4, is het aantal certificaten MVO-Prestatieladder 98 !! Binnenkort kunnen bij de initiatiefnemers van deze regeling dus de champagnekurken knallen. Dit zal, nemen wij aan, ook het geval zijn bij het bedrijf dat het 100ste certificaat in ontvangst zal nemen.
Het is goed om te zien, dat ondanks de economische recessie, bedrijven toch nog durven te investeren in MVO. Naar onze overtuiging een belangrijke marktstrategie die een organisatie sterker maakt.

72 van de 98 certificaten MVO-Prestatieladder zijn overigens op niveau 3 afgegeven. Van de oorspronkelijk afgegeven certificaten moest helaas toch één worden ingetrokken vanwege faillissement.

Hieronder ziet u schematisch de groei van het aantal certificaten over de kwartalen heen.

 

Wil u meer weten over deze cijfers, bijvoorbeeld de brancheverdeling, neem dan gerust contact met ons op.

 

MVO-workshop tijdens VMRG-marktdag

11-09-2012

VMRG, de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche, heeft op 11 september j.l. haar jaarlijkse marktdag georganiseerd. Thema dit jaar was "Commercie in een nieuwe wereld", een uitstekend thema om het ook over maatschappelijk verantwoord ondernemen te hebben. Triple Square is gevraagd daar, in de vorm van een workshop, invulling aan te geven. Met als titel: "Onderscheid u door MVO" is met behulp van ons MVO-spel een discussie gestart met als doel meer bewustwording te creëeren over wat MVO is en wat het voor een onderneming kan betekenen. Drie vragen waren daarbij leidend: "waarom zou je aan MVO doen?", "welke onderwerpen zijn van belang en wie bepaalt dat?" en "waarom zou je niet aan MVO doen?".

Hieronder wat argumenten !

Waarom wel ? Waarom niet ?
Het brengt geld op, bespaart kosten, creëert meerwaarde. Het kost geld en tijd.
Het is positief onderscheidend (concurrentievoordeel) en verbetert het imago. Het is niet concreet genoeg, waar moet je beginnen ?
Het stimuleert de innovatie en verruimt daarmee kansen. Het is een ideologie.
Het bevordert diversiteit, brengt het ziekteverzuim omlaag. Het is een luxe (in crisistijd).
Het reduceert energieverbruik. Het is niet zichtbaar (voor de klant).
Het creëert initiatief, het legt de verantwoordelijkheid bij de mensen. Het is nog niet verplicht.

 

Conclusie is dat meningen over MVO nog ver uit elkaar liggen, maar wij verwachten dat dat niets nieuws zal zijn. Het is echter altijd van meerwaarde om met elkaar de discussie aan te gaan om zodoende kansen en bedreigingen met betrekking tot MVO in de eigen organisatie zichtbaarder te maken.

Wij danken VRMG voor de geboden mogelijkheid om hierover met marktpartijen een discussie aan te gaan !