Algemeen MVO

Onze werkzaamheden op het gebied van MVO zijn zeer divers, vooral ook omdat het begrip zo breed gedefinieerd is. 

Onder MVO vallen volgende kernthema's:

Behoorlijk bestuur, Milieu, Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk, Eerlijk zaken doen, Mensenrechten, Consumentenaangelegenheden, Betrokkenheid bij en de ontwikkeling van de gemeenschap.

Van daaruit leveren wij o.a. de volgende diensten:

- Het samenstellen van een MVO-profiel
- Strategie- en beleidsontwikkeling
- Ondersteunende bedrijfsinterne workshops
- Het samenstellen en implementeren van MVO-plannen
- Het integreren van MVO in het bestaande managementsysteem
- Het opstellen van een Zelfverklaring MVO
- Het voorbereiden naar certificatie op basis van de MVO-Prestatieladder
- Het opstellen van MVO-/duurzaamheidsverslagen

In alle gevallen spreken wij in goed overleg af hoe onze ondersteuning wordt ingevuld. Op afstand of meer actief, vanuit een interimsituatie of op projectbasis
Twee uitgangspunten zijn daarbij essentieel:
1. De consultant die u gaat ondersteunen, past zo goed mogelijk bij uw organisatie.
2. Wij blijven permanent gedreven in het vinden van de voor u meest praktische oplossing.