KAM-systemen


Mogelijk lijkt het wat vreemd om in het licht van MVO het over managementsystemen te hebben. Wij zien echter de effectiviteit van MVO-inspanningen groter worden  zodra deze inspanningen geïntegreerd worden in een bestaand (of nieuw) managementsysteem. Of het nu om bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement, milieumanagement of arbomanagement gaat, MVO is integreerbaar. Daarmee stijgen MVO-resultaten uit boven het niveau van veelal ad-hoc ingezette MVO-acties.

Triple Square herbergt veel ervaring in het opzetten van managementsystemen.
De bestaande managementsystemen liggen vaak dichter tegen MVO aan dan menigeen denkt. Vandaar dat wij u ook kunnen en willen begeleiden in het opzetten van kwaliteits- milieu- en arbomanagementsystemen, zelfs in de vorm van één volledig integraal managementsysteem, de meest effectieve vorm van beheersing.

Kwaliteitsmanagement op basis van ISO 9001

De ISO 9001 is de meest bekende internationale norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Vele organisaties zijn op die basis gecertificeerd of hebben een daaraan ontleend systeem geïmplementeerd. Gecertificeerd of niet, de ISO 9001-standaard herbergt vele positieve aspecten waarmee een organisatie haar voordeel mee kan doen. Onze insteek is het systeem op te zetten, gezien vanuit de positie van uw klant. Uw klant is tenslotte de belangrijkste partij in het bepalen van de kwaliteit van uw product of dienst. Door deze focus wordt uw managementsysteem een stuk effectiever en sluit deze beter aan bij marktontwikkelingen en de wensen en eisen van uw klanten.
Overigens komen daardoor kwaliteitsmanagement en MVO een stuk dichter bij elkaar, want wezenlijk onderdeel van MVO is het “voortdurend” in dialoog zijn met o.a. uw klant.


Arbomanagement (OHSAS 18001)

OHSAS 18001 is voor Nederlandse begrippen een relatief nieuw managementsysteem gericht op het systematisch beheersen van risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden en het continu verbeteren van het managementsysteem. Arbeidsomstandigheden maken onderdeel uit van het brede werkgebied van MVO, een prima manier dus om daarmee ook al MVO mee te pakken.
Net zoals andere managementsystemen is de basis van arbomanagement de plan-do-check-act cirkel en is het voldoen aan relevante wet- en regelgeving een basale vereiste, overigens ook weer in lijn met de vereisten vanuit de MVO-gedachte.
Voor meer achtergrond informatie verwijzen wij u graag naar de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen (SCCM).


Milieumanagement (ISO 14001)

De ISO 14001 is het grotere broertje van OHSAS 18001 en al wat langer een bekende norm in Nederland en is een goed instrument om het milieubeleid te ontwikkelen, te implementeren en milieuaspecten te beheersen. Wezenlijke onderdelen van het milieubeleid zijn:
- Het voldoen aan relevante wet- en regelgeving.
- Het streven naar continue verbetering van milieuprestaties.
- Het streven naar preventie van milieubelasting.

Het is in het geval van ISO 14001 helemaal duidelijk dat dit onderdeel kan uitmaken van een breder MVO-managementsysteem. Milieu heeft ten slotte alles te maken met het aspect "Planet" binnen de drie-eenheid "People-Planet-Profit".
Voor meer achtergrond informatie verwijzen wij u graag naar de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen (SCCM).