De bouwketen

Innovatie en verduurzaming binnen de bouwketen is naar onze overtuiging een essentieel onderdeel van het gezond maken en houden van de Nederlandse economie. Veel hangt samen met de goede ontwikkeling van onze ruimelijke indeling in de vorm van infrastructuur en bebouwing. We willen met onze dienstverlening een steentje bijdragen aan de keten die deze indeling mogelijk maakt, van opdrachtgevende partijen via ontwerpende en uitvoerende partijen tot toeleverende industrie en alle randvoorwaardelijke sectoren die daar omheen opereren.

 

Cyclische benadering

We benaderen dit zo veel mogelijk cyclisch. In duurzame ontwikkeling van de bouwketen is uiteindelijk geen begin- en eindpunt meer te herkennen.

Hieronder vindt u een simpele weergave van dit principe.