Visie en missie

Onze visie

Met onze visie geven wij kernachtig weer hoe wij tegen maatschappelijk verantwoord ondernemen aankijken. U zult zien dat wij bij voorkeur de term “sustainability” gebruiken.
 • Het groeiende belang van sustainability zien wij als een onomkeerbare ontwikkeling, wereldwijd.
 • Duurzame ontwikkeling en innovatie zijn op langere termijn belangrijke ingrediënten voor een succesvolle organisatie.
 • Een integrale, brede benadering van sustainability leidt tot een efficiënte en effectieve waardevermeerdering van iedere organisatie.
 • Een praktische, bedrijfsmatige benadering van sustainability leidt tot betere acceptatie en tot groter succes. 

 

Onze missie 
 • Wij helpen organisaties duurzaamheid en innovatie te integreren in de eigen bedrijfsvoering. Dit doen wij door:
  • een grondige diagnose van het MVO-profiel van de organisatie uit te voeren; 
  • de organisatie te helpen bij het maken van keuzes en het definiëren van  ambitieniveaus;
  • de organisatie te helpen bij het opstellen van praktische MVO- en innovatieprogramma's;
  • de organisatie te helpen bij het boeken van concrete MVO-resultaten en hierover effectief met belanghebbende te communiceren;
 • Wij doen dit met een groep consultants met een grote diversiteit aan achtergronden  waardoor wij MVO-brede ondersteuning kunnen aanbieden.
 • Wij doen dit primair voor bedrijven uit het MKB en MKB+, voor lokale overheidsorganisaties en voor branche-organisaties.

Zwaan 2011 from Ronald Frederick on Vimeo