Downloads

7 november 2011

De NPR 9026 (Zelfverklaring MVO) verklaard.

De richtlijn NPR 9026 (Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000) is op 2 november 2011 in de definitieve veersie gepubliceerd. Op basis van dit definitieve document hebben we een whitepaper opgesteld waarin u de globale structuur van deze NPR overzichtelijk voorgeschoteld krijgt, naast wat aandachtspunten in het geval dat u een zelfverklaring wilt gaan opstellen. Voor meer informatie hierover nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen. Klik hier.

 

15 augustus 2011

ISO 26000 en zelfverklaring in motie Tweede Kamer

 Op 27 juni 2011 is door Kamerlid Sjoera Dikkers (PvdA) naar aanleiding van het Kameroverleg over ontwikkelingssamenwerking (OS), een motie ingediend om de Public Private Partnerships (PPPs) te koppelen aan de OESO Richtlijnen en ISO 26000, inclusief de Zelfverklaring (NPR 9026). PPP is een samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven.

Lees onze toelichting hierop.