Branche-organisaties

Wij geloven in de kracht van eenduidige MVO-aanpak door branche-organisaties. Daarom ligt onze focus ook op het in samenwerking met branche-organisaties ontwikkelen van MVO-modellen waarin elk bedrijf behorend tot die branche zich in dit model herkent en op een effectievere manier MVO kan integreren in de eigen bedrijfsvoering. Momenteel adviseren wij meerdere branche-organisaties in het ontwikkelen van dergelijke modellen.

Naast effectiviteit is het kostenaspect een belangrijk voordeel om gebruik te maken van een branche-specifiek MVO-model.

 

Mogelijke diensten die wij een branche-organisatie kunnen aanbieden:

 

  • Het geheel vrijblijvend, in de vorm van een presentatie, introduceren van de mogelijkheden van sustainability binnen desbetreffende branche.
  • Het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten of workshops om brancheleden bekend te maken met het fenomeen "sustainability" en de voordelen daarvan.
  • Het adviseren omtrent een branchespecifiek MVO-model.
  • Het samenstellen van een branchespecifiek MVO-model, zo nodig en mogelijk in combinatie met één of meerdere pilots bij leden.

 

Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen zodat wij gezamenlijk kunnen bekijken wat wij met elkaar op dit vlak kunnen doen.