De Zelfverklaring MVO

Sinds 2 november 2011 is de definitieve versie uit van de praktijkrichtlijn NPR 9026 uitgegeven onder de naam “Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000” door het NEN.

Met een zelfverklaring kunnen organisaties kenbaar maken dat zij de NEN-ISO 26000 volledig en serieus toepassen. De ISO 26000 is de internationaal erkende richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Omdat het een richtlijn is, is de NEN-ISO 26000 niet certificeerbaar, maar geeft het wel een goed en breed beeld van de mogelijkheden om als organisatie MVO in de bedrijfsvoering te integreren.

De zelfverklaring MVO wordt en belangrijk middel om transparant te worden over uw MVO-inspanningen. Een keuze die in toenemende mate uw opdrachtgevers zullen waarderen.

 


De 10 stappen naar de Zelfverklaring
De handleiding NPR 9026 reikt u een methode aan waarmee u een eigen evaluatie van uw MVO-inspanningen op basis van de ISO 26000 kunt uitvoeren.

Het hele proces zoals omschreven in deze praktijkrichtlijn hebben wij schematisch weergegeven in 10 stappen. Dit overzicht kunt u onder downloads vinden. In grote lijnen komt het erop neer dat u na implementatie van de uit de ISO 26000, voor uw organisatie van toepassing zijnde, MVO-onderwerpen, door iemand die niet betrokken is bij deze implementatie een onderzoek laat plegen naar de volledigheid en juistheid van deze implementatie. Op die basis kan de organisatie een zelfverklaring opstellen.

 

Het publicatieplatform
Op de website van het NEN (www.nen.nl) vindt u het publicatieplatform waarop alle zelfverklaringen die voldoen aan de NPR 9026 als PDF zijn opgenomen, al dan niet met de daarbij behorende onderbouwingen. Oveirigens is het niet verplicht uw Zelfverklaring MVO daar op te nemen. U kunt er ook voor kiezen de verklaring op uw website te plaatsen. De verwachting is echter wel dat in toenemende mate uw opdrachtgevers dit platform zullen bezoeken...


Wat doet Triple Square
Triple Square kan voor u dit onderzoek verrichten en/of de Zelfverklaring opstellen. Natuurlijk moet voorafgaande aan dit onderzoek wel het voor u relevante deel van de ISO 26000 geïmplementeerd zijn. Dit is nog wel de belangrijkste uitdaging, maar toch ook voor kleinere organisaties wel bereikbaar. Wij willen u daarbij graag helpen. Wij doen dit op basis van het samenstellen van een MVO-profiel en het verder behulpzaam zijn van de ontwikkeling en implementatie van MVO-plannen.
Dus puntsgewijs kan de dienstverlening van Triple Square bestaan uit:
- ondersteuning bij het implementeren van MVO op basis van de ISO26000;
- ondersteuning bij of uitvoering van een onderzoek om tot een Zelfverklaring MVO te komen;
- toetsing in hoeverre de Zelfverklaring MVO volledig en correct is.