De GREENSHEET


Eén van de partners van Triple Square is De Groene Marktplaats, een bedrijf dat een platform biedt voor duurzame vraag en aanbod. De Groene Marktplaats biedt bedrijven de mogelijkheid om via een uniek programma, gekoppeld aan dit platform, duurzame doelstellingen op een laagdrempelige wijze waar te maken.

Het programma bestaat eruit dat deelnemende bedrijven spaarprogramma’s aan  kunnen bieden om groene consumenten van De Groene Marktplaats te vinden en te binden en zo groene ambities koppelen aan een betere klantenbinding. Groene consumenten zijn houders van de Nationale Groene Card, de spaar- en betaalpas van De Groene Marktplaats. Hiermee kan duurzame omzetstijging worden gerealiseerd en een betere duurzame positionering in de markt worden bereikt. Kortom, een prima middel voor in uw marketingmix.

MVO bedrijf

Om deel te kunnen nemen aan het programma dient een bedrijf ‘MVO-bedrijf’ van De Groene Marktplaats te worden. Om toegelaten te worden als MVO-bedrijf dient een GREENSHEET te worden verkregen. De GREENSHEET is niet zozeer een keurmerk maar meer een weergave van de ontwikkeling dat een bedrijf doormaakt op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit wordt vormgegeven door een jaarlijks bedrijfsbezoek op basis waarvan steeds wordt bepaald welke acties zijn ondernomen in het afgelopen jaar, wat daarvan terecht is gekomen  en welke acties voor het volgend jaar worden afgesproken. De bevindingen worden vervolgens via de GREENSHEET jaarlijks gepresenteerd op De Groene Marktplaats. Het unieke van het concept is dat niet wordt getoetst op basis van een minimumniveau waar u aan moet voldoen (zoals bij een keurmerk), maar op basis van uw ontwikkelambitie op het gebied van MVO. Uitgangspunt is dat u uw ambities op het gebied van MVO-transparantie met uw stakeholders (de groene consumenten) deelt. De Groene Marktplaats heeft Triple-square daarom gevraagd om de GREENSHEET te ontwikkelen.

Wij begeleiden u, namens De Groene Marktplaats, bij het verkrijgen en onderhouden van uw GREENSHEET. De GREENSHEET sluit natuurlijk aan op de gangbare standaard ISO 26000 die ook binnen keurmerken gebruikelijk is.
Voor meer informatie over de GREENSHEET en deelname aan De Groene Marktplaats als MVO-bedrijf klik hier.